BW Hosting Privacy policy

Artikel 1: Inleiding

Op deze pagina vind u de Privacy verklaring van BW Hosting. <br> In deze verklaring vind u hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verkrijgen via onze website. <br> BW Hosting voldoet aan de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.<br>

Artikel 2: Verzamelde gegevens

BW Hosting verwerkt uw persoonsgegevens zoals naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, voor zover u diensten van BW Hosting afneemt.<br> Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:<br> • het verlenen en factureren van onze diensten;<br> • afhandeling van uw bestelling en u informeren over het verloop daarvan;<br> • opslag in onze databank ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst en publicatie in de Whois-database;<br> • het treffen van maatregelen om de dienstverlening aan u te verbeteren en het verstrekken van informatie of aanbiedingen;<br> • verstrekking van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.<br> Daarnaast vragen wij u om gegevens over uw werk, functie, leeftijd en interesses.<br> Deze gegevens gebruiken wij om een beter beeld te krijgen van onze klanten en om onze dienstverlening en website te ontwikkelen en aan te passen aan uw persoonlijke voorkeuren.Ten slotte leggen wij informatie vast over uw gebruik van onze website, met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken, alsmede voor de beveiliging van onze website. Onder het vastleggen van informatie over uw gebruik van onze website wordt het volgende verstaan en worden de volgende gegevens door ons verwerkt: de door u bezochte pagina's, de tijd die u op verschillende onderdelen van de website heeft doorgebracht, het internetadres van de website waar u vandaan komt en de pagina's die u heeft bezocht. BW Hosting, zal uw persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk behandelen en nimmer aan derden verstrekken, tenzij zij daartoe wettelijk wordt verplicht.<br>

Artikel 3: Cookies

BW Hosting maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer worden geplaatst met als enige doel het gebruik van de diensten te vergemakkelijken en diensten die worden aangeboden persoonlijker te maken. Om optimaal gebruik te kunnen maken van het geheel van functionaliteiten van de dienst, adviseren wij u om de browser zo te programmeren dat hij cookies accepteert. De cookies van de site bevatten geen gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden, en zijn ontwikkeld om uitsluitend gebruikt te worden door BW Hosting.<br>

Wij maken gebruik van de volgende cookies

Functionaliteit van onze dienstverlening<br> Wij gebruiken deze cookies ter bevordering van de functionaliteit van onze website, bijvoorbeeld voor het opslaan van de inhoud van het winkel mandje. Wij delen deze informatie niet met derden.<br> Sociale netwerksites<br> Wij gebruiken op onze website sociale plug-ins, zoals de Facebook Like- en Google+-knoppen en de Tweet-functionaliteit van Twitter. Sociale netwerksites gebruiken deze cookies om bijvoorbeeld de inhoud van sociale plug-ins aan te passen of om informatie te verzamelen over het gebruik van hun platform. Overheidsinstanties kunnen Google, Facebook en Twitter wettelijk verplicht stellen informatie te delen met derden. Wij hebben daar geen invloed op. Zie voor meer informatie de cookie policy van Facebook, Google+ en Twitter.<br>

Artikel 4: Inzage en correctie

U mag de gegevens die BW Hosting over u heeft verzameld desgewenst inzien en laten corrigeren. U heeft het recht BW Hosting te vragen daarvoor in aanmerking komende gegevens te verwijderen of af te schermen, BW Hosting zal op dit verzoek binnen vier weken beslissen, na afweging van het betrokken belang van BW Hosting en uw privacy belang en zal u, in geval van een besluit tot afscherming of verwijdering, informeren in hoeverre daardoor het gebruik dat u van diensten maakt, kan worden beperkt of verhinderd. U kunt uw eigen gegevens en uw persoonlijke instellingen altijd bekijken en zo nodig wijzigen door in te loggen op onze website. Artikel 5: Overdracht onderneming Bij de verdere groei en ontwikkeling van BW Hosting, kan het voorkomen dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen aan een derde. In dat geval zullen ook de gegevens van onze klanten worden overgedragen.<br>

Artikel 6: Wijzigingen

Deze Privacy verklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.<br>

Zorg dat u ons ook volgt op twitter @bw_hosting voor alle updates!